Աուդիտորներ

Հիմնական գրանցման
գրառման համարը
(ՀԳԳՀ)
Աուդիտորի ազգանունը,
անունը, հայրանունը
Պալատին անդամակցելու
որոշման, համարը
ընդունման ամսաթիվըուժի մեջ մտնելու
ամսաթիվը
Տեղեկություններ աուդիտորի
որակավորման մասին,
վկայականի համարը
վկայականի տրման
ամսաթիվը
վկայականը տված
կառույցի անվանումը
վկայականը ուժի մեջ
լինելու ժամկետը
Տեղեկություններ այլ
որակավորումների մասին,
որակավորման տեսակը
վկայականի համարըվկայականի տրման
ամսաթիվը
վկայականը տված
կառույցի անվանումը
վկայականը ուժի մեջ
լինելու ժամկետը
Տեղեկություններ աուդիտորական
կազմակերպությունների մասին,
որտեղ աուդիտորը աշխատանքային
պայմանագրով հանդիսանում է
աշխատակից, աուդիտորական
կազմակերպության լրիվ անվանումը
աուդիտորական
կազմակերպության ՀԳԳՀ–ն
Տեղեկություններ աուդիտորական
կազմակերպություններ չհանդիսացող
կազմակերպությունների մասին,
որտեղ աուդիտորը աշխատանքային
պայմանագրով հանդիսանում է
աշխատակից, կազմակերպության
լրիվ անվանումը
գտնվելու վայրըՀՎՀՀ–նՏեղեկություններ աուդիտորի՝
աուդիտորական կազմակերպության
սեփականատեր (մասնակից,
բաժնետեր) լինելու վերաբերյալ
Տեղեկություններ աուդիտորի՝
աուդիտորական կազմակերպության
կոլեգիալ գործադիր մարմնի կազմում
ներգրավված լինելու կամ միանձնյա
գործադիր մարմին լինելու
վերաբերյալ
Տեղեկություններ որակի արտաքին
գնահատում անցնելու մասին, որակի
արտաքին գնահատում անցնելու
ամսաթիվը
գնահատում անցկացնող
մարմնի անվանումը
արտաքին գնահատման
արդյունքը
Տեղեկություններ աուդիտորի
նկատմամբ կարգապահական
պատասխանատվության միջոցներ
կիրառելու մասին, որոշում կայացրած
մարմնի անվանումը, որոշման
ընդունման ամսաթիվը, համարը
(առկայության դեպքում)
կարգապահական
պատասխանատվության միջոցը
խախտման տեսակը, որի համար
կիրառվել է կարգապահական
պատասխանատվության միջոցը
կասեցման դեպքում՝
կասեցման ժամկետը
անդամակցությունը վերականգնելու
որոշման ընդունման ամսաթիվը
անդամակցությունը վերականգնելու
ամսաթիվը
Տեղեկություններ Պալատին
անդամակցությունը դադարեցնելու
մասին , որոշման համարը
որոշման ընդունման
ամսաթիվը
որոշման ընդունման
հիմքերը
Տեղեկություններ այլ երկրներում
որպես աուդիտոր գրանցված
լինելու մասին, գրանցող մարմինը
գրանցման
համարը
Ծննդյան ամսաթիվը
(օր, ամիս, տարի)
Հեռախոսահամարներ,
քաղաքային
բջջայինաշխատանքայինէլեկտրոնային փոստի
հասցեն, անձնական
աշխատանքային. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Այլ տեղեկություններ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 20 0001Պետրոսյան Հովհաննես Պետրոսի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000127.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000127.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Փի–Էյջ–Փի Փարթնըրզ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանումՆերգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000133, 17.09.2014թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000111, 17.09.2014թ.)
2 20 0002Անանյան Դավիթ Սանասարի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000227.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000227.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Դի-Էս-Էյ խորհրդատվական խումբ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Թումանյան 31/3, Ազիմուտ բ/կՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000181, 21.04.2017թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000163, 21.04.2017թ.)
2 20 0003Եղոյան Վիգեն Շիրազի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000327.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000327.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Փի–Էյջ–Փի Փարթնըրզ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանումՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000132, 17.09.2014թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000110, 17.09.2014թ.)
2 20 0004Սահակյան Համլետ Արարատի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000427.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000427.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Փի–Էյջ–Փի Փարթնըրզ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանումՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000027, 23.06.2009թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000018, 15.10.2008թ.)
2 20 0005Եդիգարյան Դավիթ Օնիկի2-Ա27.11.202027.11.202050014.03.2016ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն14.03.2021"Հելիոս Ինվեսթմենթս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Աբելյան 6/1
2 20 0006Ազիզյան Արուսյակ Մովսեսի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000527.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000527.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Փի–Էյջ–Փի Փարթնըրզ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանումՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000033, 22.09.2009թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000033, 22.09.2009թ.)
2 20 0007Մինասյան Լիլիթ Վալերիի2-Ա27.11.202027.11.202050114.03.2016ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն14.03.2021"Փի–Էյջ–Փի Փարթնըրզ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանում
2 20 0008Դավթյան Լուսինե Ռուսլանի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000627.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000627.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Փի–Էյջ–Փի Փարթնըրզ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանումՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000055, 19.01.2011թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000057, 19.01.2011թ.)
2 20 0010Քոսյան Անժելա Վալերիկի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000727.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000727.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Միջազգային որակյալ դպրոցների" Երևանի մասնաճյուղք. Երևան, Վահագնի թաղամաս 12 տեղամասՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000134, 17.09.2014թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000108, 17.09.2014թ.)
2 20 0012Խաչատրյան Գնել Գարեգինի2-Ա27.11.202027.11.202047023.12.2015ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն23.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանում
2 20 0013Պոնամարևա Մերի Ալեքսանդրի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000827.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000827.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Բեյքեր Թիլլի Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՉի հանդիսանումՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000139, 10.12.2014թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000115, 10.12.2014թ.)
2 20 0014Մեսրոպյան Անժելա Սամվելի 1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002227.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Փի-Դաբլյու- Սի Հայաստան" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Վ. Սարգսյան, 2-րդ շենք, 8-րդ հարկ ("Կամար" բիզնես կենտրոնի տարածքում)Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000010, 24.07.2008թ.)
2 20 0015Վարազդատյան Տարոն Սիրակի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001027.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001027.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱLԹԻՆԳ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Աբովյան 41շ., թիվ 5Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000185, 30.10.2017թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000177, 30.10.2017թ.)
2 20 0016Խաչատրյան Կարեն Կարլենի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001127.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001127.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"BlackRock"(USA)1 University Square Dr, Princeton, New Jersey 08540, USAՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000137, 17.09.2014թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000112, 17.09.2014թ.)
2 20 0017Հարությունյան Արթուր Սարոյի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001227.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001227.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էյ-Էն Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՀայաստանում ֆրանսիական համալսարանք.Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10ներգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000158 , 27.11.2015թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000142, 27.11.2015թ.)
2 20 0018Աբրահամյան Սիմոն Վարդանի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002327.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՊԻ ԿԱ ԷՖ Աուդիտ Սերվիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000003 , 18.07.2005թ.)
2 20 0020Մկրտչյան Արման Սերյոժայի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001427.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001427.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ֆին.ԱՄ Քոնսալթինգ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունԿոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան փողոց, 5 փկղ., շ. 5Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000059 , 19.01.2011թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000060, 19.01.2011թ.)
2 20 0022Զուրաբյան Արշավիր Էդուարդի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001527.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001527.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Դ.Ա.Ռ.Գ. Քոնսալթինգ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն ք. Երևան, Ահարոնյան 2, ս 320Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000163 , 07.04.2016թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000120, 21.05.2015թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 504, 20.06.2016թ.)
2 20 0024Խաչատրյան Արփինե Աղվանի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001627.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001627.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՊԻ ԿԱ ԷՖ Աուդիտ Սերվիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Արփակ" բաց բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Արարատյան 82Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000213 , 14.10.2019թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000203, 01.02.2019թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 727, 25.10.2019թ.)
2 20 0027Աբրամյան Էդվարդ Վաչագանի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002127.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՓԸՐՖԵՔԹ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000002 , 18.07.2005թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 579, 17.05.2018թ.)
2 20 0029Թարվերդյան Նաիրա Բարիսի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001827.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001827.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՀՊՊԿ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Վարդանանց 5Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000194 , 31.10.2018թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000194, 31.10.2018թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 658, 24.01.2019թ.)
2 20 0031Մարգարյան Հայկ Էմիլի2-Ա27.11.202027.11.202010810.12.2009ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն10.12.2014"Թրասթ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված է
2 20 0032Հակոբյան Աննա Վաղինակի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001927.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001927.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000218, 26.02.2020թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000220, 26.02.2020թ.)
2 20 0033Դարբինյան Տիրուհի Սերոբի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002027.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 002027.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էյ-Էն Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություն Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000095, 24.12.2013թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000095, 24.12.2013թ.)
2 20 0034Աթոյան Ղուկաս Մադաթի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002427.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԹՄ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000053, 30.07.2010թ.)
2 20 0035Կատոյան Լիլիթ Գարիի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002527.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 002527.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Թրասթ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000201, 01.02.2019թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000204, 01.02.2019թ.)
2 20 0036Ալեքսանյան Էդգար Պետրոսի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002627.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԹՄ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000193 , 10.07.2018թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 646, 06.12.2018թ.)
2 20 0037Հովհաննիսյան Հովհաննես Հրանտի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002727.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Սաբերատուր-Սևան" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Հանրապետության 38Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000024 , 23.06.2009թ.)
2 20 0038Մոմճյան Անի Ռաֆայելի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002827.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԹՄ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000094 , 24.12.2013թ.)
2 20 0039Մովսիսյան Թաթուլ Հրանտի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 002927.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԹՄ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000167, 06.05.2016թ.)
2 20 0040Ազիզյան Արմեն Սամվելի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 003027.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Թրասթ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություն"ՍթեփԱփ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Խորենացի 26աՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000196 , 31.10.2018թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 656, 24.01.2019թ.)
2 20 0041Դավթյան Հրաչիկ Ժորայի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 003127.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000174, 28.09.2016թ.)
2 20 0042Չիլինգարյան Կարինե Էդիկի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001327.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001327.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000076, 12.07.2012թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000079, 12.07.2012թ.)
2 20 0044Բաբայան Աղավնի Ռուբենի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 003227.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՓԸՐՖԵՔԹ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000005, 18.07.2005թ.)
2 20 0045Մանուկյան Նունե Մանավազի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 003327.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՀՀ Ճանապարհային Ոստիկանությունք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող, 9-րդ շենքՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000203, 01.02.2019թ.)
2 20 0047Արաբյան Արփինե Գեորգիի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 000927.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 000927.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահենրի պալատ" հասարակական կազմակերպությունք. Երևան, Կոմիտաս 49/3, 6-րդ հարկՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000146, 10.07.2015թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000125, 10.07.2015թ.)
2 20 0048Հարությունյան Անժելա Գրիշայի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 003427.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էրնսթ Ընդ Յանգ " փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000090, 24.12.2013թ.)
2 20 0049Նահապետյան Էդգար Ռազմիկի1-Ա27.11.202027.11.2020Ա 001727.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 001727.11.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԱԿԲԱ Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Արամի փ. 82-84Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000061, 03.07.2012թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000070, 03.07.2012թ.)
2 20 0050Ահերն Մայքլ Ռոբերտ6-Ա 11.12.202011.12.2020"ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 585, 15.06.2018թ.)
2 20 0051Սարգսյան Նելլի Վարդանի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Թրասթ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000206, 17.05.2019թ.)
2 20 0052Հովհաննիսյան Ալվինա
Մոսկովի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"Էյ-Էմ-Էյչ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000154, 27.11.2015թ.)
2 20 0053Հովհաննիսյան Լիլիթ
Սպարազենի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"Էյ-Էմ-Էյչ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000215, 29.11.2019թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 748, 26.12.2019թ.)
2 20 0054Յակովլեվ Սերգեյ Պետրովիչ6-Ա 11.12.202011.12.2020"ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 468, 23.12.2015թ.)
2 20 0055Ռուսանով Ալեքսեյ Նիկոլայի6-Ա 11.12.202011.12.2020"ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 757, 26.02.2020թ.)
2 20 0056Մաթևոսյան Լիլիթ Սերոժի6-Ա 11.12.202011.12.2020"ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 693, 19.07.2019թ.) և հա՛վապահի վկայական(N 1438, 02.10.2019թ.)
2 20 0057Շահնազարյան Հասմիկ Գագիկի6-Ա 11.12.202011.12.2020"ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 732, 25.10.2019թ.)
2 20 0058Հարությունյան Հասմիկ
Միքայելի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 442, 27.07.2015թ.)
2 20 0061Հովհաննիսյան Արտակ
Վոլոդյայի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք.Երևան, Խանջյան 19Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 133, 29.04.2010թ.)
2 20 0062Կալմուխյան Մարգարիտտա Ալեքսանդրի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 003511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 002611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ՊՈԱԿք. Երևան, Բաղրամյան 24աՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000015, 23.06.2009թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000006, 30.09.2005թ.)
2 20 0063Ղևոնդյան Քրիստինե Սասնիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 003611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 002711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՊԻ ԿԱ ԷՖ Աուդիտ Սերվիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Բալանս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Վանաձոր, Վարդանանց 21Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000025, 23.01.2009թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000020, 15.10.2008թ.)
2 20 0064Ասոյան Շուշանիկ Հրանտի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 003711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 002811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Այ ԷՖ Փի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000079, 19.03.2013թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000082, 19.03.2013թ.)
2 20 0065Թովմասյան Գայանե Սերգեյի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 003811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 002911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՊԻ ԿԱ ԷՖ Աուդիտ Սերվիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000006, 18.07.2005թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000010, 18.07.2005թ.)
2 20 0066Հովհաննիսյան Արամ Մոսկովի4-Ա 11.12.202011.12.202059624.07.2018ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն24.07.2023"Էյ-Էմ-Էյչ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված է
2 20 0067Մելիքյան Հասմիկ Ռազմիկի4-Ա 11.12.202011.12.202011322.12.2009ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Էն Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Կասկադ էներգո" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Խորենացի 33 շենք, 5-րդ հարկ
2 20 0068Մկրտչյան Դիանա Վոլոդյայի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 003911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000187, 30.10.2017թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 0000175, 30.10.2017թ.)
2 20 0069Հանեսյան Հասմիկ Կառլենի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Տոպազ 95" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Բաղրամյան 33աՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000007, 18.07.2005թ.)
2 20 0070Մուշեղյան Ղուկաս Նորիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Հայաուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000052, 30.07.2010թ.)
2 20 0071Գասպարյան Պայծառ Խաչիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Ներդրումների աջակցման կենտրոն" հիմնադրամք.Երևան, Մ.Մկրտչյան 5աՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000012, 23.06.2009թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000024, 23.06.2009թ.)
2 20 0072Մարտիրոսյան Անիկ Արարատի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ֆոր Էյ Քնսալթինգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000077, 12.07.2012թ.)
2 20 0073Խաչատրյան Անի Լևոնի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ֆոր Էյ Քնսալթինգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000153, 15.09.2015թ.)
2 20 0074Չատինյան Արման Վահանի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Արտ Թեքնոլոջի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Մարգարյան 23/6Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000150, 15.09.2015թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000130, 15.09.2015թ.)
2 20 0075Պողոսյան Լավրենտի Հայկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ջի Ընդ Քո Աուդիտ Գրուպ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000211, 14.10.2019թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000215, 14.10.2019թ.)
2 20 0076Բեգլարյան Խաչիկ Ժորժիկի4-Ա 11.12.202011.12.202003430.09.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Պրոգրես-Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված է
2 20 0077Հովհաննիսյան Արմեն Վարդանի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000166, 07.04.2016թ.)
2 20 0078Արզումանյան Ռուզաննա Սաշայի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Պրոգրես-Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000004 , 18.07.2005թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 446, 15.09.2015թ.)
2 20 0079Կիրակոսյան Արթուր Գրիշայի4-Ա 11.12.202011.12.202021310.11.2011ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Պրոգրես-Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություն
2 20 0080Արիստակեսյան Լիլիթ Համլետի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Պրոգրես-Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000190, 10.07.2018թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000187, 10.07.2018թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 643, 06.12.2018թ.)
2 20 0082Համբարձումյան Վահագն Սիրվենի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիա" հասարակական կազմակերպությունք.Երևան, Վաղարշյան 12Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000141, 21.05.2015թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000120, 21.05.2015թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 477, 03.22.2016թ.), և հաշվապահի վկայական (N 0114, 24.06.2004թ.)
2 20 0083Ստեփանյան Մարտին Վանիկի4-Ա 11.12.202011.12.202002709.09.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023ՀՀ Սահմանադրական դատարանք.Երևան, Բաղրամյան 10
2 20 0084Տեր-Ստեփանյան Սիրուհի Սմբատի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000001, 06.09.2004թ.)
2 20 0085Մարտիրոսյան Հերմինե Պերճի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Հայաուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000183, 30.10.2017թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000169, 30.10.2017թ.)
2 20 0086Նիկողոսյան Էմիլ Զավենի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՀԱԷԿ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք.ՄեծամորՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000165, 07.04.2016թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000123, 21.05.2015թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 661, 24.01.2019թ.)
2 20 0087Մազուլյան Շուշանիկ Վահագնի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000182, 23.06.2017թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000164, 23.06.2017թ.)
2 20 0088Գրիգորյան Ալինա Գագիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000121, 14.05.2014թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000099, 14.05.2014թ.)
2 20 0089Մխիթարյան Արթուր Ռազմիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000184, 30.10.2017թ.)
2 20 0091Ոսկանյան Արմինե Ֆրունզեի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 003911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՀՀ ՊԵԿք.Երևան, Մ. Խորենացու 3,7Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000020, 23.06.2009թ.) և հաշվապահի վկայական (վկայական 000029, 23.06.2009թ.)
2 20 0092Վասիլյան Էմիլ Իոսիֆի4-Ա 11.12.202011.12.202061917.10.2018ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն17.10.2023"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերություն
2 20 0094Հակոբյան Հերմինե Նորիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 004911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Թի- Ըքաունթ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Իսրայելյան 37Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000202, 01.02.2019թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000205, 01.02.2019թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 675, 25.02.2019թ.)
2 20 0095Ղարիբյան Զարուհի Երվանդի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000096, 22.02.2014թ.)
2 20 0096Բարսեղյան Աշոտ Խաչիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Այ ԷՖ Փի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Էրեբունի բժշկական կենտրոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունք.Երևան, Տիտոգրադյան 14Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000057, 19.01.2011թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000059, 19.01.2011թ.)
2 20 0097Հովհաննիսյան Քրիստինե Վահանի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Այ ԷՖ Փի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Էրեբունի բժշկական կենտրոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունք.Երևան, Տիտոգրադյան 14Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000021, 23.06.2009թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000015, 19.04.2008թ.)
2 20 0098Մայիլյան Լիլիթ Ռազմիկի4-Ա 11.12.202011.12.202067625.02.2019ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն25.02.2024"Պրոֆայնընս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Ավետիսյան 74
2 20 0099Ադամյան Նաիրի Մերուժանի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էյ-Էն Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություն"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" փակ բաժնետիրական ընկերությունք.Երևան, Գյուլբենկյան 30/3, թիվ 129Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000151, 15.09.2015թ.)
2 20 0100Սահակյան Արմինե Համլետի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ֆիլին Էյէմ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Կենտրոն թաղ., Բաղրամյան 6Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000125, 14.05.2014թ.)
2 20 0101Զորյան Տիգրան Զորիկի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Լոնդոն Բիզնես Գրուպ " ՀՁ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 052, 27.11.2008թ.)
2 20 0102Խոջայան Մարիամ Սերոժի4-Ա 11.12.202011.12.202013229.04.2010ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Լոնդոն Բիզնես Գրուպ " ՀՁ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
2 20 0103Վրթանեսյան Սառա Հովսեփի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Սոգլասիե-Արմենիա" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Արամի 32Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000214, 14.10.2019թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000206, 27.03.2019թ.)
2 20 0104Մովսիսյան Գևորգ Արարատի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Լոնդոն Բիզնես Գրուպ " ՀՁ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Ջի-Էմ Քընսալթ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Մոլդովական 46/2, բն. 5Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 351, 27.11.2013թ.)
2 20 0105Հարությունյան Արթուր Մհերի6-Ա 11.12.202011.12.2020Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանք.Երևան, Տերյան 74Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000209, 17.05.2019թ.) և հաշվապահի վկայական(000180, 19.12.2017թ.)
2 20 0106Կիրակոսյան Մարիամ Կամոյի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Ֆուչիկի 30Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000019, 23.06.2009թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000012, 19.04.2008թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվապահի վկայական (N 0236, 29.04.2013թ.)
2 20 0108Գալստյան Կարինե Մկրտչի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Պրոգրես-Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000047, 30.07.2010թ.) և հաշվապահի վկայական(000051, 30.07.2010թ.)
2 20 0109Աբրահամյան Լուսյա Յուրիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 006511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Խանջյան 19Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000056, 19.01.2011թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000062, 19.01.2011թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 581, 17.05.2018թ.)
2 20 0111Կարապետյան Հայկուշ Վալիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Մարմարի Աշխարհ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Դավիթ Բեկի 87Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000208, 17.05.2019թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000209, 17.05.2019թ.)
2 20 0112Մելիքյան Թովմաս Թեմուրի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Կարկոմավտո" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Կոմիտաս 47Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000119, 14.05.2014թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000104, 14.05.2014թ.)
2 20 0115Ղազարյան Մանվել Սևանի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000160, 07.04.2016թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000149, 07.04.2016թ.)
2 20 0117Բադալյան Ռուզաննա
Հովհաննեսի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"Արմտորգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Շիրակի 90/2Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000175, 28.09.2016թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 524, 03.11.2016թ.)
2 20 0118Հակոբյան Պարույր Էդուարդի4-Ա 11.12.202011.12.202011704.02.2010ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Պարույր Հակոբյան" անհատ ձեռնարկատերք.Երևան, Թբիլիսյան 7, 102Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվապահի վկայական (N 0312, 29.10.2009թ.)
2 20 0119Կարաուստանյան Շուշանիկ
Հայկազի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 708, 09.09.2019թ.)
2 20 0120Հովհաննիսյան Անդրեաս Սամվելի4-Ա 11.12.202011.12.202011122.12.2009ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Էքսպրես դիվելոփմենթ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Կորյունի 19աՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվապահի վկայական (N 0938, 23.07.2015թ.)
2 20 0121Առուստամյան Քրիստինե Արեգի4-Ա 11.12.202011.12.202067125.02.2019ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն25.02.2024"ՓԸՐՖԵՔԹ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Սմարթ Ըքաունթինգ Սիսթեմս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Բաղրամյան 70Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվապահի վկայական (N 1098, 29.11.2016թ.)
2 20 0123Սարգսյան Արթուր Օքսենի4-Ա 11.12.202011.12.202033018.10.2013ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունԱրարատի մարզ, ք. Մասիս, Հ. Վարդանյան 10
2 20 0125Սամսոնյան Հասմիկ Սոսի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 007911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էյ Սի Սի Նեթվորք" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Պռոշյան 2/1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000210, 17.05.2019թ.)
2 20 0127Անտոնյան Նատալիյա
Համբարձումի
6-Ա 11.12.202011.12.2020"Ջի ընդ Քո Աուդիտ Գրուպ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 256, 01.10.2012թ.) և հա՛վապահի վկայական(N 1337, 19.09.2018թ.)
2 20 0128Եթարյան Մարիամ Ռուբիկի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005811.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 004911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Հայփոստ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Սարյան 22Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000212, 14.10.2019թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000218, 14.10.2019թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 726, 25.10.2019թ.)
2 20 0131Ալեքսանյան Րաֆֆի Արայի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 005911.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՀՀ ֆինանսների նախարարությունք. Երևան, Մելիք Ադամյան 1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000131, 03.07.2014թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000107, 03.07.2014թ.)
2 20 0132Ներսիսյան Լիլիթ Արշակի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000145, 10.07.2015թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000127, 10.07.2015թ.)
2 20 0136Հայրապետյան Արտակ Նվերի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Կոնսէլ" սահմանափակպատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Արարատյան 90/2Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000037, 22.09.2009թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000037, 22.09.2009թ.)
2 20 0137Մնացականյան ԱրմանԱրշալույսի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006211.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էմ-Էյ-Դի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Արաբկիր 27փ, 1/6, 24Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000040, 22.09.2009թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000040, 22.09.2009թ.)
2 20 0138Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006311.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Հիտեքս պլաստիկ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Հ.Հակոբյան 3/8Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000058, 19.01.2011թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000048, 30.07.2010թ.)
2 20 0139Ավետիսյան Աննա Սամվելի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Ֆոր Էյ Քնսալթինգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000195 , 31.10.2018թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000195 , 31.10.2018թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 657, 24.01.2019թ.)
2 20 0140Աթոյան Յանեկ Լյովայի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008218.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 006618.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Հորիզոն" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Կոմիտաս 43Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000034 , 22.09.2009թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000032, 22.09.2009թ.)
2 20 0141Բաղդասարյան Լիլիթ Մելիքի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006411.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000065, 03.07.2012թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000075, 03.07.2012թ.)
2 20 0144Գրիգորյան Լիլիթ Տիգրանի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006511.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ֆիլուետ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունք.Երևան, Հր. Քոչար 10,45Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000144, 10.07.2015թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000126, 10.07.2015թ.)
2 20 0145Ալավերդյան Կարեն Իսմայիլի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 006611.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 005711.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՀՀ ֆինանսների նախարարությունք. Երևան, Մելիք Ադամյան 1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000188, 19.12.2017թ.),հաշվապահի վկայական (վկայական 000179, 19.12.2017թ.)
2 20 0147ՎարդանյանԳրիգորԳևորգի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 008011.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էրնսթ ընդ Յանգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000128, 03.07.2014թ.)
2 20 0148ՄարտիրոսյանԱրթուրՀամլետի3-Ա 11.12.202011.12.2020Ա 008111.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էյ-Էմ-Էյչ Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություն"Գեոպրոմայնինգ Գոլդ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Իսրայելյան 39/2Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000011, 15.10.2008թ.)
2 20 0150Նահապետյան Արտակ Ռազմիկի4-Ա 11.12.202011.12.202021510.11.2011ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Էյ-Էն Աուդիտ" փակ բաժնետիրական ընկերություն
2 20 0151Սարգսյան Անուշ Էդուարդի8-Ա 18.12.202018.12.202023423.12.2011ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Երևան Աուդիտ Կոնսալտ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվապահի վկայական (N 1068, 16.09.2016թ.)
2 20 0152Ղոնյան Լևոն Կարենի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008318.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 006718.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Երևան Աուդիտ Կոնսալտ" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000038 , 22.09.2009թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000038, 22.09.2009թ.)
2 20 0153Վարդերեսյան Լուսինե Հայկի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000097 , 24.12.2013թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 707, 09.09.2019թ.)
2 20 0154Սարկիսով Ռոման Գեորգիի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008418.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 006818.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն"ՊՈԱԿք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ., 8/1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000155 , 27.11.2015թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000136, 27.11.2015թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 473, 03.02.2016թ.)
2 20 0156Հովսեփյան Հասմիկ Գեորգիի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008518.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000112 , 22.02.2014թ.)
2 20 0157Գրիգորյան Աստղիկ Գագիկի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008618.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 006918.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Օպտիմ Արմենիա" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Խորենացի 15Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000072 , 12.07.2012թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000078, 12.07.2012թ.)
2 20 0159Մելիքյան Արամ Ռոբերտի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Մելիքյանս ընդ Քո" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն ք. Երևան, Չելյուսկինցիների 62Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 141, 29.07.2010թ.)
2 20 0160Մելիքյան Ռոբերտ Արամի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Մելիքյանս ընդ Քո" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն ք. Երևան, Չելյուսկինցիների 62Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000220 , 26.02.2020թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 760, 21.04.2020թ.)
2 20 0166Մարության Վարդան Երվանդի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Քաջարան, Լեռնագործների 18Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 350, 27.11.2013թ.), հաշվապահի վկայական (N 1381,01.03.2019թ. )
2 20 0167Խաչիբաբյան Վոլոդյա Աշոտի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Ջի Ընդ Քո Աուդիտ Գրուպ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 358, 27.02.2014թ.)
2 20 0168Հայրապետյան Էրիկ Համլետի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008718.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էրնսթ ընդ Յանգ" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000152 , 15.09.2015թ.),
2 20 0169Թումասյան Նորայր Գրիգորիի8-Ա 18.12.202018.12.202048601.03.2016ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.03.2021
2 20 0170Թադեոսյան Լիդա Թորոսի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008818.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007018.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՍՕՍ- Մանկական գյուղեր" ԲՀք. Երևան, Եզնկյան 79Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000069 , 03.07.2012թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000068, 03.07.2012թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 654, 25.12.2018թ.)
2 20 0174Վարդանյան Թորոս Վլադիմիրի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 008918.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007118.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000029 , 23.06.2009թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000027, 23.06.2009թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 636, 16.11.2018թ.)
2 20 0178Համբարյան Էդվարդ Միսակի8-Ա 18.12.202018.12.202036128.02.2014ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Սմարթ տեխնոլոջիս սիստեմս" բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ., 15
2 20 0179Ափինյան Գայանե Վաչիկի8-Ա 18.12.202018.12.202007305.02.2009ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Հայաուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
2 20 0180Մակարյան Ցոլակ Միքայելի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Էրնսթ ընդ Յանգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000186 , 31.10.2017թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000176 , 31.10.2017թ.)
2 20 0182Սևյան Կարինե Սարգսի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009018.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007318.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Արմենիա Վայն գործարան" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունԱրագածոտնի մարզ, Սասունիկ համայնք, 30-րդ փողոց, 1-ին փակուղիՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000178 , 28.09.2016թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000147, 07.04.2016թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 525, 03.11.2016թ.), հաշվապահի վկայական (N 0965,18.12.2015թ. )
2 20 0184Ղավալյան Վահե Լորիկի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009418.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Աութսթաֆինգ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Մանանդյան 33/27Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000100 , 22.02.2014թ.)
2 20 0185Սուքիասյան Սպարտակ Սերգեյի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009318.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007618.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Կապիտալ Ըքաունթինգ Ցենտր" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 16, 34Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000177 , 28.09.2016թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000155, 28.09.2016թ.)
2 20 0188Վարդանյան Աննա Ժորիկի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009118.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007418.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Էսկուլապ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղամաս, 17/2Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000073 , 12.07.2012թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000065, 02.08.2011թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվապահի վկայական (N 1070,23.09.2016թ. )
2 20 0192Ղևոնդյան Արփինե Սերգեյի8-Ա 18.12.202018.12.202058724.07.2018ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն24.07.2023"Դելոյթ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերություն
2 20 0193Հակոբյան Սրբուհի Էդուարդի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Դելոյթ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 565, 19.12.2017թ.)
2 20 0194Պապիկյան Ելենա Արտաշեսի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Դելոյթ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 652, 25.12.2018թ.)
2 20 0195Հովսեփյան Վարդուհի Մհերի6-Ա 11.12.202011.12.2020"Դելոյթ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 655, 24.01.2019թ.)
2 20 0197Ալեքսանյան Նունե Սուրիկի8-Ա 18.12.202018.12.202003707.10.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Էն Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Թումանյան 40-28
2 20 0198Նիկողոսյան Վարդան Սարգսի8-Ա 18.12.202018.12.202004823.10.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Էն Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Թումանյան 40-28
2 20 0199Մխիթարյան Նաիրա Գուրգենի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009218.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007518.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ասատրյանս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Մեգաֆուդ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Արշակունյաց պող., 25/1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000074 , 12.07.2012թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000067, 02.08.2011թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 536, 24.03.2017թ.)
2 20 0204Սոլոմոնյան Տաթևիկ Ռազմիկի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009518.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007718.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ավանգարդ Մեդ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք.Երևան, Բաբաջանյան 7/7Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000075 , 12.07.2012թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000066, 02.08.2011թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 645, 06.12.2018թ.), հաշվապահի վկայական (N 1028,15.07.2016թ. )
2 20 0206Չիթչյան Նազիկ Հովհաննեսի8-Ա 18.12.202018.12.202003123.09.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերություն
2 20 0208Բախշիյան Անդրեյ Բորիկի8-Ա 18.12.202018.12.202022714.12.2011ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերություն
2 20 0215Սիրեկանյան Արայիկ Գևորգի8-Ա 18.12.202018.12.202005811.12.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Էն Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Թումանյան 40-28
2 20 0216Հարությունյան Ռոզա Իվանի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009618.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007818.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Այ Էֆ Փի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000081 , 13.06.2013թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000093, 13.06.2013թ.)
2 20 0221Նալբանդյան Կարինե Ալբերտի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009718.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 007918.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Այ Էֆ Փի" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000041 , 22.09.2009թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000045, 22.09.2009թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 604, 06.09.2018թ.)
2 20 0226Շահինյան Կարինե Օսվալդի8-Ա 18.12.202018.12.202044427.07.2015ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Գլոբ Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Ար ռադիո միջմայրցամաքային" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 5
2 20 0227Հարությունյան Դավիթ Վալերիի8-Ա 18.12.202018.12.202047903.02.2016ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն03.02.2021"Գլոբ Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Մասիս Տոբակո" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Հրանտ Վարդանյան 10
2 20 0233Թասալյան Սուսաննա Հարությունի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009818.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 008118.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Կամուրջշին" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Դավիթաշեն 6-րդ փ., 40/1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000189 , 19.12.2017թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000181, 19.12.2017թ.)
2 20 0238Հովհաննիսյան Արմեն Մարտունիի8-Ա 18.12.202018.12.202029130.07.2013ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"ԱՎԻԱ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Դ. Անհաղթի 16-28
2 20 0245Վերենկով Ալեքսանդր Իգորի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 482, 03.02.2016թ.)
2 20 0246Շահոյան Լուսինե Գրիգորի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 009918.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Երևանի ՄՈւԱՏ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Բագրատունյաց 42Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000199 , 18.01.2019թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 669, 25.02.2019թ.)
2 20 0247Վահանյան Մարինե Լեվոնի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Գրանթ Թորնթոն" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 510, 20.06.2016թ.)
2 20 0251Դավթյան Նարինե Հակոբի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 010018.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 008218.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն"Ֆիրմա Նյու" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունԿոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բ թաղ, 1փ, թիվ 17Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000022 , 23.06.2009թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000026, 23.06.2009թ.)
2 20 0253ԳաբրիելյանՍյուզաննաԱնուշավանի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 010118.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 008318.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Կերբեդանց Ջեյ Դաբլ Յու" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Ադոնցի 10Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000084 , 26.09.2013թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000089, 13.06.2013թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 628, 16.11.2018թ.), հաշվապահի վկայական (N 1014,07.07.2016թ. )
2 20 0256Գևորգյան Արամ Կարենի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 496, 01.03.2016թ.)
2 20 0259Բաբաջանյան Լիանա Վոլոդյայի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 010218.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 008518.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ռոսգոսստրախ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000098 , 24.12.2013թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000097, 24.12.2013թ.)
2 20 0261Գաբրեիլյան Ստելլա Լևոնի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 749, 26.12.2019թ.)
2 20 0263Ավետիսյան Մարիամ Ռազմիկի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 495, 01.03.2016թ.)
2 20 0264Մշեցյան Սիրական Հմայակի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 074, 05.02.2009թ.)
2 20 0268Մուշեղյան Մարինե Գեորգիի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Ջեյ Դաբլյու Հոլդինգ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Դեմիրճյան 1Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000142 , 21.05.2015թ.), հաշվապահի վկայական (վկայական 000121, 21.05.2015թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 441, 27.07.2015թ.)
2 20 0271Սաֆարյան Քնարիկ Ալբերտի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 010418.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000044 , 22.09.2009թ.)
2 20 0272ԱլիխանյանԱննաՀարությունի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 010318.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Ինեկոբանկ" փակ բաժնետիրական ընկերությունք. Երևան, Թումանյան 17Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000114 , 28.03.2014թ.)
2 20 0275ՀարությունյանՏիգրանՎլադիմիրի7-Ա 18.12.202018.12.2020Ա 010518.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետփորձագետ հաշվապահի որակավորումՓՀ 008718.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"Գլոբալ Ռիըլ Իսթեյթ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունք. Երևան, Թումանյան 8Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000078 , 12.07.2012թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 583, 15.06.2018թ.)
2 20 0276Գրիգորյան Արմինե 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Էկոնոմիկս Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 086, 18.07.2009թ.)
2 20 0277Հակոբյան Արթուր Աշոտի12-Ա 24.12.202024.12.2020Ա 010824.12.2020Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ՊալատԱնժամկետ"ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե"ք. Երևան, Մ. Խորենացու 3Նախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀԱԱ–ի կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (վկայական 000091 , 24.12.2013թ.) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 720, 27.09.2019թ.)
2 20 0279Ասատրյան Արսեն Էդուարդի 10-Ա 18.12.202018.12.2020"Գլոբ Աուդիտ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 499, 14.03.2016թ.)
2 20 0297Մելքոնյան Արմեն Սերյոժայի4-Ա 11.12.202011.12.202005127.11.2008ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն01.01.2023"Աուդիտ Սթար" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններգրավված է
2 20 0254Սահակյան Վահագն Շահենի13-Ա 24.12.202024.12.2020"Բի-Դի-Օ Արմենիա" փակ բաժնետիրական ընկերություններգրավված էՆախքան պալատի կողմից տրամադրված որակավորման վկայականը ունեցել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի վկայական (N 681, 19.04.2019թ.)